[x] ปิดหน้าต่างนี้
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้า้งการบริหาร
ผลงาน/ความภูมิใจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
สาระการเรียนรู้ดนตรีศิลปะ
สาระการเรียนรการงานอาชีพฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอก.คอม
สื่อมัลติมิเดีย มัธยมศึกษา
แนะแนวการศึกษาต่อ
บทเรียนออนไลน์
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
สิ่งแวดล้อม
ความรู้อื่น ๆ
เกมเพื่อการศึกษา


  

ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงเรียน
การประชุมกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553

เสาร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553


การประชุมกรรมการสถานศึกา ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2553


โดยเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ผู้ดำเนินการประชุมคือ นายวีระเดช  เชื้อไชย  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย โดยมีพระโพธิวรญาณเป็นประธาน
     ข้อประชุม -  แจ้งเรื่องการย้ายเข้าของข้าราชการครู 3 ท่าน ย้านออก 1 ท่าน
                      -  แจ้งการพัฒนาสหกรณ์โรงเรียน
                      - รายงานสภาพของโรงเรียนในปีการศึกษา 2553 ต่ำแหน่งครูต่ำกว่าเกณฑ์ 8 คน
                      - รายงานการเงิรกองทุนและสวัสดิการของโรงเรียน
                      - การจ่ายเงินงบประมาณตามนโยบาลเรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียน
                      -  จำนวนนักเรียน พร้อมทั้งการจัดทำประกันชีวิตอุบัติเหตุ
                      -  แจ้งการบริการอาหารกลาวงวัน อาหารเสริมนม ให้กับนักเรียน
                      -  การจัดซ่อมแซมทาสีอาคาร
                      - งบประมาณสร้างห้องส้วม    
                      -  เลือกประธานกรรมการสถานศึกษา โดยได้ท่านกำนันเศรษฐกิตต์ ศรีพินิจภัทร์  และรองประธานได้แก่ นาย สมชาย เอี่ยมโฆษคุณ
                      -  การรื้อถอนอาคาร 1 และสร้างซุ้มพระ
      ที่ประชุมรับทราบและให้ความร่วมมือสอบถามกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

คุณครูกัลยาณี  เสริมสุข
คณะกรรมการสถานศึกษา สายครูผุ้สอน
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายเข้าชม : 1309


ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผลสอบปลายปี 16 / มี.ค. / 2557
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 9 / ส.ค. / 2556
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 / ส.ค. / 2556
      ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ 15 / พ.ค. / 2556
      รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 22 / ม.ค. / 2556


Open Source
ู  
นวัตกรรมทางการศึกษา
: : โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย : :
 ถนนสุริยาอุทัย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา Email : kartour@hotmail.com
หน้าจอที่เหมาะสมสำหรับเวบนี้คือ 1024 x 800
Powered by MAXSITE 1.10