[x] ปิดหน้าต่างนี้
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้า้งการบริหาร
ผลงาน/ความภูมิใจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
สาระการเรียนรู้ดนตรีศิลปะ
สาระการเรียนรการงานอาชีพฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอก.คอม
สื่อมัลติมิเดีย มัธยมศึกษา
แนะแนวการศึกษาต่อ
บทเรียนออนไลน์
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
สิ่งแวดล้อม
ความรู้อื่น ๆ
เกมเพื่อการศึกษา


  
วิชาการ
โปรแกรมจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ3 : ป)

พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554


โปรแกรมจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา

จัดทำโดย ครูวาทสิน  ลิ้มศักดา
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

โหลด

โรงเรียนใดได้โหลดโปรแกรมไปใช้ขอความกรุณาช่วยส่งหนังสือขอบคุณให้ด้วยนะครับเข้าชม : 22461


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      โปรแกรม แบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 18 / พ.ค. / 2556
      โปรแกรม แบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา 16 / พ.ค. / 2556
      โปรแกรมจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา หลักสูตร ๕๑ 23 / ม.ค. / 2556
      โปรแกรมประมวลผลกลางปี 2555 14 รายวิชา 21 / ต.ค. / 2555
      วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 27 / พ.ค. / 2555

Open Source
ู  
นวัตกรรมทางการศึกษา
: : โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย : :
 ถนนสุริยาอุทัย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา Email : kartour@hotmail.com
หน้าจอที่เหมาะสมสำหรับเวบนี้คือ 1024 x 800
Powered by MAXSITE 1.10