[ nattasit2022 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ณัฐศิษฏ์ พากเพียร
ชื่อเล่น : 
นัท
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
23/3/2522
อายุ : 
43
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------